5.481.839

euro uitgetrokken voor de bestrijding van schoolverzuim door de 19 Brusselse gemeenten in 2021.

 

Bijna 130

projecten worden in het kader van gpS 2021 uitgevoerd.

 

Meer dan 100

lokale werknemers werken aan de preventie tegen schoolverzuim voor Brusselse kinderen/jongeren in 2021. 

pSv

programma preventie schoolverzuim

Dit programma is in 2000 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het leven geroepen om schoolmoeheid te bestrijden en tot een veiliger klimaat in de wijken te komen. Via deze financiering ondersteunt het Gewest de lagere scholen en secundaire scholen van alle netten in de 19 gemeenten bij de strijd tegen zittenblijven, schoolverzuim, geweld en onbeschaafd gedrag. Huiswerkhulp, toneel, muziek, mentoraat, sensibilisering voor minder geweld, informatica, enz.: de activiteiten moeten op school plaatsvinden maar buiten de schooluren, tijdens de middagpauze of na de lessen. Sinds 2018 worden de projecten ontwikkeld en gefinancierd over 3 jaar, wat toelaat op langere termijn te werken en de administratieve last voor de projectbeheerder te verlichten. Het programma preventie schoolverzuim is een van de maatregelen ter preventie van schoolmoeheid.

384

projecten voor 2019-2021.

€ 5.852.609

tussen 2019 en 2021.

In 300

scholen, Nederlandstalige en Franstalige, lager en secundair

 

pbSb

ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen

Dit gewestelijk subsidieprogramma werd in 2017 voor het eerst gelanceerd om in te spelen op een dubbele doelstelling: het collectief ondersteuningsaanbod rond schoolbezoek vergroten en studiebegeleiding afgestemd en gericht op jongeren in een achtergestelde situatie en daardoor vatbaarder voor schoolmoeheid. Deze projecten, gericht op studiebegeleiding en op het bijbrengen van burgerzin, worden buitenschools georganiseerd door vzw's. De ondersteunde projecten betrekken de ouders, de scholen vanwaar de kinderen komen, de plaatselijke culturele, maatschappelijke en educatieve partners, en de jeugdhulp. Om de drie jaar is er een oproep tot projecten. Het pbSb behoort tot de maatregelen ter preventie van schoolmoeheid.

58

projecten voor 2019-2021.

€ 1.500.000

tussen 2019 en 2021.

2019-2021

€ 1.500.000

pSv Versterking